Analizy

Niemiecka polityka rozwojowa we współpracy z Bundeswehrą

7 czerwca Federalne Ministerstwo Obrony zawarło porozumienie z niemiecką państwową agencją współpracy rozwojowej GIZ, dotyczące współpracy w kraju i za granicą. Porozumienie to umożliwi wykorzystywanie potencjału GIZ do realizacji projektów współpracy rozwojowej finansowanych przez resort obrony w regionach, w których operacje prowadzi Bundeswehra. W większym stopniu połączy politykę rozwojową prowadzoną przez RFN z niemieckimi interesami w polityce bezpieczeństwa.
Porozumienie zintensyfikuje współpracę niemieckiej armii i pracowników Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ) przede wszystkim w regionach, w których Bundeswehra prowadzi operacje zagraniczne. Na zlecenie Bundeswehry GIZ będzie mogło przeprowadzać tam projekty współpracy rozwojowej, będzie również szkolić niemieckich żołnierzy w ramach przygotowań do misji zagranicznych. W zamian pracownicy GIZ będą mogli korzystać z infrastruktury wojskowej – zarówno w kraju (podczas szkoleń przygotowawczych), jak i za granicą (transport wojskowy do przewozu osób i materiałów, dostęp do danych z zakresu geoinformacji, dostęp do infrastruktury w zagranicznych bazach Bundeswehry).
Porozumienie to jest efektem zmian w podejściu Federalnego Ministerstwa Współpracy Rozwojowej (BMZ) do współpracy z wojskiem. Do czasu wyborów parlamentarnych w 2009 roku resort współpracy rozwojowej pod kierunkiem SPD niechętnie współpracował z Bundeswehrą, argumentując, że taka współpraca negatywnie wpływa na realizację projektów pomocy rozwojowej – mimo głoszonej przez kolejne rządy z udziałem SPD konieczności współpracy cywilno-wojskowej w stabilizacji konfliktów. Dopiero od przejęcia w 2009 roku resortu przez Dirka Niebla (FDP) ministerstwo zmieniło nastawienie do współpracy z armią, jak i z niemieckim biznesem. GIZ będzie wspierał interesy gospodarcze i bezpieczeństwa. <jus>