Analizy

Niemiecko-indyjskie konsultacje rządowe

31 maja w New Delhi odbyły się pierwsze konsultacje rządowe RFN i Indii. W składzie 140-osobowej delegacji niemieckiej znaleźli się m.in. ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, środowiska, oświaty oraz przedstawiciele firm. Konsultacje to dowód rosnącego znaczenia rynków krajów rozwijających się dla niemieckiej gospodarki.
Oba kraje po raz kolejny zapowiedziały wzajemne wspieranie się w ramach grupy G4 (Niemiec, Indii, Brazylii i Japonii – państw dążących do uzyskania stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ). Kanclerz Angela Merkel oraz Manmohan Singh, szef indyjskiego rządu spodziewają się ponadto, że do 2012 roku wartość wymiany handlowej między ich krajami osiągnie 20 mld euro (w 2010 roku – 15,4 mld euro); dla porównania – pomiędzy Polską a RFN wynosi ona 66,5 mld euro. Strona niemiecka przekonywała też Indie do kupna 126 myśliwców Eurofighter, produkowanych przez europejskie konsorcjum EADS. Konsultacje międzyrządowe są świadectwem rosnącego znaczenia Indii i szerzej – państw rozwijających się dla niemieckiej gospodarki. Opublikowane już na początku br. przez Federalny Urząd Statystyczny dane dotyczące niemieckiego handlu zagranicznego wskazują, że przedsiębiorstwa z RFN coraz odważniej stawiają na ekspansję poza Unią Europejską i USA. Konsultacje takie jak w New Delhi mają przede wszystkim służyć budowaniu przyjaznej atmosfery dla działań niemieckich firm na nowych rynkach. Na lipiec zaplanowano międzyrządowe konsultacje z Chinami. <ciechan>