Analizy

Federacja Rosyjska: Przedwyborcze roszady na scenie partyjnej

18 maja parlament Petersburga pozbawił Siergieja Mironowa mandatu w Radzie Federacji, izbie wyższej rosyjskiego parlamentu, w wyniku czego traci on funkcję jej przewodniczącego (według konstytucji jest to trzecia osoba w państwie). Polityczny upadek Mironowa dobrze ilustruje zasady rządzące rosyjską sceną partyjną, zdominowaną przez wirtualne projekty partyjne, o których powoływaniu, działalności i likwidacji decyduje putinowska elita rządząca.
Siergiej Mironow (przewodniczący Rady Federacji od 2001), był liderem partii Sprawiedliwa Rosja, powołanej w 2006 roku z inspiracji Kremla. Partia miała stanowić lewicową przeciwwagę dla komunistów, jednak od początku rywalizowała o wpływy i elektorat z główną „partią władzy” Jedną Rosją. Za prezydentury Miedwiediewa, gdy na czele Jednej Rosji stanął Władimir Putin, Sprawiedliwa Rosja bezskutecznie zabiegała o wsparcie u prezydenta. Obecnie ugrupowanie to jest przez władze osłabiane i wydaje się skazane na likwidację: w kwietniu br. Mironowa zmuszono do ustąpienia ze stanowiska przewodniczącego partii, stracił stanowisko przewodniczącego Rady Federacji (za pozbawieniem go mandatu głosowała większość posłów jego własnej partii, co wskazuje na odgórne zlecenie polityczne), a to sprawiło, że notowania partii spadły do 4% (poniżej progu wyborczego).
Projekt Sprawiedliwa Rosja na czele z Mironowem postrzegany jako konkurencyjny wobec Jednej Rosji stał się zbędny w sytuacji, gdy przed wyborami parlamentarnymi władze dążą do poprawy spadających notowań głównej „partii władzy”. Projekt ten jest więc obecnie likwidowany odgórnymi metodami administracyjnymi, przy pomocy których wcześniej został powołany i wypromowany. <JR>