Analizy

Poprawa stanu rosyjskiego budżetu

21 kwietnia rząd Rosji przyjął projekt poprawek do budżetu na rok 2011. Doskonała dla Rosji koniunktura surowcowa zwiększa dochody budżetowe, co jest wykorzystywane przez rosyjskie władze jako ważny element kampanii wyborczej. Dodatkowe dochody posłużą odbudowywaniu instrumentów bezpieczeństwa finansowego państwa (funduszy stabilizacyjnych) oraz umożliwią dalsze zwiększanie wydatków publicznych.
Projekt poprawek został opracowany na podstawie średniorocznej ceny baryłki ropy w wysokości 105 USD (wobec wcześniejszych 75 USD). Zgodnie z prognozami dochody budżetowe Rosji zwiększą się o ok. 50 mld USD (do ok. 345 mld USD), w większości dzięki rosnącym wpływom z sektora naftowo-gazowego. Dodatkowe środki mają posłużyć przede wszystkim ograniczeniu deficytu budżetowego (do 1,3% PKB, wobec planowanych 3,6%) oraz uzupełnieniu (o ok. 22 mld USD) Funduszu Rezerwowego. Rząd zaplanował ponadto zwiększenie wydatków publicznych o kolejne ok. 12 mld USD (do 367 mld USD). Jedna trzecia z nich przeznaczona zostanie na sferę socjalną (indeksację emerytur, dodatki dla weteranów, zasiłki na dzieci, wzrost płac w sferze budżetowej), pozostałe – m.in. na wsparcie dla gospodarki: rolnictwa, przemysłu samochodowego czy funduszu inwestycyjnego.
Dodatkowe dochody zostaną wykorzystane przede wszystkim do odbudowywania instrumentów zabezpieczających finanse publiczne państwa, tj. fundusze stabilizacyjne – obecnie zgromadzono na nich ponad 120 mld USD i rezerwy walutowo-złotowe – ponad 500 mld USD. Ponadto zaproponowany wzrost wydatków wzmacnia przedwyborczy, socjalny charakter budżetu na rok 2011 (na sferę socjalną przekazana zostanie ok. 1/3 wszystkich wydatków budżetowych). <iwo>