Analizy

Deficyt benzyny w Rosji

28 kwietnia rząd Rosji podjął decyzję o podniesieniu ceł eksportowych na benzynę o 34% oraz wprowadzeniu całkowitego zakazu eksportu tego paliwa do końca maja. Decyzja spowodowana jest obserwowanym od kilku tygodni deficytem benzyny w wielu regionach Rosji. Główną przyczyną kryzysu są działania rządu, który próbował administracyjnie sterować rynkiem paliw.
Pierwotną przyczyną obecnego kryzysu była lutowa decyzja rządu, który w związku z rosnącą ceną benzyny odgórnie narzucił jej obniżkę, aby na kilka miesięcy przed wyborami nie spowodować wzrostu niezadowolenia społecznego. W odpowiedzi firmy naftowe zwiększyły eksport benzyny (w sumie o 67% od początku br.), co było bardziej opłacalne, ale odbyło się kosztem zmniejszenia dostaw na rynek krajowy. W rezultacie w niektórych regionach Rosji powstał deficyt benzyny. Doprowadziło to do konieczności jej reglamentacji przez wiele stacji benzynowych. Do braku paliw na stacjach benzynowych przyczyniła się także decyzja rządu o zakazie sprzedaży od 2011 roku na rynku rosyjskim benzyny o niższym standardzie (Euro-2). Część rafinerii nie zdążyła się bowiem przestawić na zwiększenie produkcji paliwa o wyższym standardzie (Euro-3).
W związku z deficytem benzyny premier Władimir Putin dwukrotnie zwoływał specjalne posiedzenia rządu, obwiniając o zaistniałą sytuację koncerny naftowe. Federalna Służba Antymonopolowa wszczęła zaś przeciwko nim dochodzenie o zmowę kartelową. Rząd nie przywrócił jednak możliwości sprzedaży Euro-2, ale zdecydował o podniesieniu ceł eksportowych. <WojK>