Analizy

Niemieckie partie podzielone w sprawie finansowania budżetu UE

12 kwietnia komisarz UE ds. budżetowych Janusz Lewandowski udzielił niemieckiej prasie wywiadu, w którym zaproponował zmianę finansowania unijnego budżetu. Miałby być w 1/3 finansowany z nowego podatku na rzecz UE, który ma zastąpić część składki z budżetów narodowych. W Niemczech propozycja ta spotkała się z negatywnym przyjęciem koalicji rządzącej CDU-CSU/FDP, natomiast zainteresowanie taką zmianą wykazują opozycyjne SPD i Zieloni.
Janusz Lewandowski zaproponował zmianę struktury dochodów UE poprzez zapewnienie jej udziałów z podatku od przewozów lotniczych, z VAT bądź z podatku od transakcji finansowych, dzięki czemu składka z budżetów narodowych uległaby zmniejszeniu. Przeciwko tej propozycji wystąpił rzecznik Ministerstwa Finansów RFN, gdyż według niemieckiego rządu prostszy jest system obecny, bazujący na składce z budżetów narodowych. Rząd federalny konsekwentnie opowiada się za pozostawieniem obecnego poziomu wpłat do budżetu UE w wysokości 1% dochodu narodowego brutto. Ponadto RFN chce, by środki z podatku od transakcji finansowych zasilały na razie niemiecki budżet. Koalicyjna CSU uważa propozycję komisarza Lewandowskiego za zagrożenie dla stabilności i dyscypliny budżetowej w UE. Również FDP odrzuca takie rozwiązanie jako niezwiększające przejrzystości budżetu. Pozytywnie propozycja Janusza Lewandowskiego została przyjęta przez Partię Zielonych, która zgadza się zwłaszcza na wprowadzenie podatku od transakcji finansowych. Zieloni argumentują, że większe obciążenie instytucji finansowych byłoby bardziej sprawiedliwe. Ponadto zdaniem partii wyeliminowałoby to spory na temat wpływów i wpłat do budżetu UE, które towarzyszą wszystkim negocjacjom. Również SPD poparło ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, jednak nowe dochody UE muszą zdaniem partii poskutkować obniżeniem obciążeń budżetów narodowych.
Rząd RFN obawia się, że podatek doprowadzi w rzeczywistości do zwiększenia obciążeń Niemiec. Ponadto w przypadku niedoszacowania dochodów do unijnego budżetu może dojść do zaciągania zobowiązań przez UE. <pop>