Analizy

Niemcy: Commerzbank spłaci większość zobowiązań wobec państwa

6 kwietnia prezes niemieckiego Commerzbanku Martin Lessing ogłosił, że bank zamierza do czerwca spłacić większość zobowiązań wobec państwa, które zostały zaciągnięte na działania antykryzysowe. Decyzja o dużo wcześniejszej niż planowano spłacie jest uzasadniana dobrymi wynikami instytucji, a środki na spłatę mają pochodzić głównie od akcjonariuszy. Jeśli deklaracja zostanie zrealizowana, to wiarygodność niemieckiego rynku finansowego znacznie wzrośnie.
Commerzbank, który jest drugim największym bankiem Niemiec (po Deutsche Banku) i posiada duże aktywa także w Polsce (marki BRE Bank, MultiBank oraz mBank), w wyniku kryzysu finansowego był zmuszony do zwrócenia się o pomoc państwa. Otrzymał 18,2 mld euro w styczniu 2009 roku, gdyż groziła mu niewypłacalność z powodu wysokich kosztów wcześniejszego przejęcia Dresdner Banku. Obok Commerzbanku o taką pomoc zwróciły się również banki WestLB i Hypo Real Estate, a kolejnych pięć instytucji finansowych otrzymało gwarancje kredytowe państwa.
Jeszcze na początku roku Commerzbank zapowiadał spłatę jedynie 1,6 mld euro pomocy, jednak teraz szefowie koncernu pod wpływem korzystnej koniunktury zmienili zdanie. Zapowiedzieli, że w maju na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ma zostać podjęta decyzja o spłacie do czerwca 14,3 mld euro z 16,2 mld euro pozostałych zobowiązań. Reszta długów ma być zwrócona najpóźniej do roku 2014.
Motywacją dla przyspieszenia spłaty jest również chęć przywrócenia premii dla kierownictwa koncernu, a także umożliwienie wypłacania dywidendy dla akcjonariuszy. Kiedy państwo dysponuje udziałami w kapitale banku, możliwości te są zablokowane. <pop>