Analizy

Spadek popularności rosyjskich liderów politycznych

Według niezależnego rosyjskiego ośrodka badania opinii publicznej Lewada Centr w ciągu ostatnich miesięcy stale maleje popularność Dmitrija Miedwiediewa i Władimira Putina. Badania, przeprowadzone 18–22 marca, pokazały spadek poparcia dla prezydenta i premiera do najniższego od lat poziomu. Pogorszenie się nastrojów społecznych nie przełoży się jednak na destabilizację rosyjskiej sceny politycznej.
Akceptacja dla działań prezydenta Dmitrija Miedwiediewa zmalała w marcu do 66%, co jest najniższym rezultatem od początku jego prezydentury (rok wcześniej prezydent uzyskał w analogicznym sondażu wynik 75%). Poparcie dla premiera Władimira Putina obniżyło się w ciągu ostatniego roku z 78 do 69% i jest to najniższy wynik w ciągu ostatnich sześciu lat. Jednocześnie obniżył się wskaźnik zaufania do premiera (50 do 39%) oraz prezydenta (z 43 do 34%). Mimo tego spadku Putin wciąż pozostaje politykiem obdarzanym przez Rosjan największym zaufaniem. Na rosyjskiej scenie politycznej nie ma osób, których popularność choćby zbliżała się do wyników uzyskiwanych przez premiera i prezydenta.
Wydaje się, że obecny spadek akceptacji społecznej dla działań obu polityków wynika przede wszystkim z faktu, że Rosjanie w ciągu kilku lat przed kryzysem przyzwyczaili się do stałej poprawy sytuacji materialnej, teraz zaś odczuwają negatywne skutki wzrostu kosztów utrzymania. Na spadek popularności Putina i Miedwiediewa wpływa również niepewność co do perspektyw ich udziału w wyborach prezydenckich. Należy się spodziewać, że wraz ze zbliżaniem się wyborów i intensyfikacją kampanii przedwyborczej wskaźniki poparcia dla oficjalnego kandydata władzy będą się poprawiać. <agaw>