Analizy

Niemcy: Kanclerz Merkel powołuje komisje ds. elektrowni jądrowych

22 marca kanclerz Angela Merkel poinformowała o powołaniu drugiej komisji ds. elektrowni jądrowych w RFN. Oprócz pracującej już komisji ds. bezpieczeństwa, która ma zdecydować o dalszym losie 17 elektrowni jądrowych działających na terenie RFN, powstała komisja etyki, w której skład wchodzą przedstawiciele świata polityki, gospodarki i nauki. Powołanie komisji przed wyborami w dwóch krajach związkowych miało za zadanie zademonstrować wolę nawiązania dialogu społecznego w sprawie przyszłości energetyki jądrowej w Niemczech i odeprzeć w ten sposób krytykę opozycji.                
Komisja ds. bezpieczeństwa elektrowni jądrowych powstała w wyniku ogłoszenia przez niemiecki rząd moratorium na przedłużenie działania tych elektrowni w RFN. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska eksperci badają poziom zabezpieczeń wszystkich reaktorów w RFN i do czerwca mają ocenić, które będą ponownie uruchomione po okresie moratorium. Z kolei komisja etyki składa się z wybitnych osobistości reprezentujących różne środowiska polityczne i społeczno-gospodarcze i ma być forum wymiany poglądów w sprawie przyszłości niemieckiej energetyki jądrowej. Jednocześnie od czasu katastrofy w Japonii kanclerz Merkel prowadzi regularne konsultacje z premierami landów, w których znajdują się elektrownie jądrowe. Powołanie komisji i demonstrowana chęć dialogu ma pomóc rządowi w uzasadnieniu rozwiązania, które musi zostać wypracowane i przedstawione opinii publicznej w ciągu trzech miesięcy. Zadecyduje ono nie tylko o dalszym funkcjonowaniu elektrowni atomowych w RFN, ale o statusie energetyki jądrowej w Niemczech w ogóle. <koma>