Analizy

Niemiecki BASF przystąpi do projektu South Stream

21 marca Gazprom i koncern BASF podpisały memorandum o udziale niemieckiej spółki Wintershall (spółki córki BASF) w budowie morskiego odcinka gazociągu South Stream. Przystąpienie kolejnego europejskiego partnera do tego ważnego dla Rosji projektu ma znaczenie strategiczne – podnosi rangę South Streamu i zwiększa prawdopodobieństwo jego realizacji. Demonstracja niemieckiego poparcia dla South Stream wpisuje się też w przygotowania Rosji do publicznej prezentacji projektu w kwietniu br. w Brukseli.
Sukces porozumienia z BASF złagodził niepowodzenie ostatnich rozmów rosyjsko-tureckich (wizyta premiera Recepa Tayyipa Erdoğana w Moskwie 16 marca), które nie przyniosły oczekiwanej zgody Ankary na budowę odcinka morskiego South Stream w tureckich wodach terytorialnych. Stanowisko Turcji jest elementem przetargowym w negocjacjach z Rosją na temat warunków relacji dwustronnych, natomiast porozumienie z Wintershall ma znaczenie strategiczne.
Zgodnie z memorandum BASF uzyska 15% akcji w morskim odcinku South Streamu kosztem udziałów włoskiej Eni (obecnie jego udziałowcami 50:50 są Gazprom i Eni), a rosyjski koncern zachowa w nim 50%. Dokument przewiduje też możliwość zawarcia nowych długoterminowych kontraktów na dostawy gazu między Gazpromem a WIEE (spółka z 50% udziałem Gazpromu działająca na Bałkanach). Przy kosztach projektu szacowanych wstępnie na 15,5 mld euro, inwestycje BASF wyniosłyby ok. 2 mld euro. Porozumienie o przystąpieniu niemieckiego koncernu do South Stream powinno być zawarte w 2011 roku.
Rosja konsekwentnie poszukuje partnerów do udziału w budowie morskiego odcinka gazociągu. Przy niewielkiej nadziei na szybkie porozumienie w tej sprawie z Électricité de France (negocjacje trwają od 2009 roku) porozumienie z BASF miało zademonstrować poparcie dużych europejskich koncernów dla samego projektu i idei wzmocnienia gwarancji dostaw rosyjskiego gazu do UE. Zdaniem Moskwy, udział koncernów niemieckich i francuskich w South Stream mógłby zwiększyć szanse projektu na uzyskanie statusu TEN – priorytetowego projektu unijnego, co ułatwiłoby jego finansowanie. <epa>