Analizy

Węgry: Rząd przedstawił założenia reform strukturalnych

1 marca rząd węgierski ogłosił program reform strukturalnych, który zakłada znaczne zmniejszenie zadłużenia państwa (z 80% PKB w 2010 do 65–70% PKB w 2014) oraz istotne ograniczenie wydatków budżetowych (zmniejszenie deficytu z 3,8% PKB w 2010 do 1,9% PKB w 2014). Jeśli program zostanie wdrożony, ma szansę przyczynić się do długoterminowej poprawy sytuacji w finansach publicznych. Reformy strukturalne będą podnosić wiarygodność węgierskiej gospodarki, gdyż centroprawicowy rząd Viktora Orbána dotychczas koncentrował się na rozwiązaniach doraźnie zwiększających wpływy budżetowe, opóźniając wprowadzenie rozwiązań systemowych.
Program reform (nazwany imieniem XIX-wiecznego reformatora węgierskich finansów publicznych Kálmána Szélla) zakłada obniżenie wydatków budżetu o 2,2 mld euro i zwiększenie wpływów o 1,1 mld euro. Źródłem dochodów będzie przede wszystkim podtrzymany również w 2012 roku w niezmienionej wysokości podatek bankowy, zachowany podatek CIT dla dużych przedsiębiorstw (19%) oraz wprowadzenie elektronicznych opłat drogowych. Natomiast ograniczenia wydatków obejmą m.in. zmniejszenie zasiłków dla bezrobotnych, inwalidów, zmniejszenie dopłat do lekarstw i komunikacji miejskiej. Ograniczenia wydatków mają być wprowadzane w ścisłym połączeniu ze zmianami polityki zatrudnienia. Planowane jest m.in. zniesienie emerytur pomostowych, ujednolicenie wieku emerytalnego oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych.
Jednocześnie rząd planuje znaczną redukcję długu publicznego poprzez wykorzystanie 63% środków przejętych w marcu br. przez państwowy fundusz emerytalny dzięki przeniesieniu ok. 10 mld euro z OFE. Przewaga cięć nad zwiększaniem wpływów do budżetu, jaką reformy zakładają, będzie stabilizować finanse publiczne. Może jednak zaowocować również spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wpływ przedłożonych zmian na tempo rozwoju gospodarczego będzie więc zależał od konkretnych systemowych rozwiązań, przede wszystkim w obszarze polityki zatrudnienia. Pierwszy pakiet regulacji prawnych, wdrażających program Szélla, powinien powstać do 1 lipca br. <szyl, dab>