Analizy

Inauguracja muzułmańskiej stacji telewizyjnej w Rosji

13 lutego rozpoczęła próbną emisję pierwsza w Rosji muzułmańska stacja telewizyjna. Powstanie stacji, nadzorowanej przez lojalną wobec władz Radę Muftich Rosji, należy uznać z jednej strony za gest pod adresem kilkunastu milionów rosyjskich wyznawców islamu, z drugiej zaś – za próbę przejęcia przez państwo kontroli nad nauczaniem zasad islamu i informowaniem o tej religii.
W Rosji działają od dawna stacje prawosławne, m.in. Spas (Zbawiciel). Rosyjskie środowiska muzułmańskie zgłaszały potrzebę uruchomienia telewizyjnego kanału tematycznego już w latach 90., ale nie zdołały przekonać do tego pomysłu najwyższych władz. W efekcie ogromny wpływ na nauczanie podstaw religii zdobyli twórcy witryn internetowych, reprezentujący często radykalne poglądy (odpowiednie zakładki znajdują się m.in. na stronach związanych z kaukaskim podziemiem zbrojnym).
Uruchomienie stacji islamskiej symbolicznie dowartościowuje obywateli rosyjskich wyznania muzułmańskiego. Wpisuje się także w ogólnorosyjską dyskusję na temat zasad współżycia w jednym państwie przedstawicieli różnych narodów i religii. Katalizatorem dyskusji stały się zamieszki na tle etnicznym, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w Moskwie i innych miastach. Jeszcze w grudniu premier Władimir Putin zaproponował zaostrzenie polityki wobec migrantów z etnicznie nierosyjskich regionów państwa, z kolei 11 lutego, na posiedzeniu prezydium Rady Państwa (organ doradczy skupiający szefów regionów) prezydent Dmitrij Miedwiediew opowiedział się za koncepcją ukształtowania tożsamości ogólnopaństwowej i poczucia wspólnoty całego wielonarodowego społeczeństwa. <GÓR>