Analizy

Rosja zapowiada wzrost wynagrodzeń i zwiększenie liczebności kadry oficerskiej

2 lutego odbyło się spotkanie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa z ministrem obrony Anatolijem Sierdiukowem poświęcone planom znaczącego zwiększenia od 2012 roku wynagrodzeń w Siłach Zbrojnych FR. Minister obrony poinformował o podjęciu decyzji o zwiększeniu korpusu oficerskiego o 70 tys. ludzi. Decyzje te świadczą o determinacji władz Rosji do zwiększenia potencjału militarnego i oznaczają istotną korektę planu redukcji armii.
Zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Pensja podporucznika tuż po ukończeniu szkoły oficerskiej ma wynosić od 1500 do 2500 USD (obecnie ok. 500–800 USD). Podwyżki te były zapowiadane od 2008 roku, a ich wprowadzenie wiązano z redukcją liczebności kadry oficerskiej. W tym kontekście zaskakuje zapowiedź ministra obrony o zwiększeniu liczby etatów oficerskich o 70 tys. (obecnie, według oficjalnych informacji, liczba oficerów wynosi ok. 150 tys.). Zwiększenie liczebności kadry oficerskiej do 220 tys. rosyjski resort obrony motywuje koniecznością zakończenia do 2020 roku procesu tworzenia nowej struktury, jaką mają być Wojska Obrony Rakietowo-Kosmicznej. Według założeń powstaną one w wyniku połączenia istniejących Wojsk Kosmicznych i jednostek obrony rakietowej Sił Powietrznych. W wymiarze politycznym ich powstanie ma być odpowiedzią na amerykański plan budowy systemu obrony przeciwrakietowej. <peż>