Analizy

Rosyjska Duma przyjęła ustawę o policji

28 stycznia Duma Państwowa uchwaliła ustawę o policji, będącą jednym z elementów realizowanej od ponad roku reformy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Większość jej zapisów ma charakter porządkujący i uzupełniający. Najbardziej spektakularną zmianą jest przemianowanie milicji na policję. Nie należy oczekiwać, by nowa ustawa wpłynęła zasadniczo na wzrost skuteczności organów ścigania i społecznego zaufania do nich. Ustawa ma wejść w życie 1 marca.
Projekt ustawy wniósł do Dumy w październiku ub.r. prezydent Dmitrij Miedwiediew w ramach zainicjowanej w grudniu 2009 roku reformy resortu spraw wewnętrznych, której celem miało być podniesienie skuteczności działań organów ścigania oraz poprawa ich wizerunku. Projekt został poddany społecznym konsultacjom, także w Internecie, ale pomimo ich propagandowego nagłośnienia miały one ograniczony charakter. Trudno też jest stwierdzić, czy jakiekolwiek uwagi opinii publicznej zostały przez ustawodawców uwzględnione. Ustawa nie zwiększa społecznej kontroli nad policją, a przewidywane w niej wewnętrzne ciała kontrolne mają być powoływane przez samo MSW.
Dotychczasowy przebieg reformy MSW wskazuje, że zmiany w resorcie przedstawiane przez władze jako gruntowne mają charakter fasadowy. Nie należy oczekiwać, by doprowadziły one do wyeliminowania głównych problemów MSW: wszechobecnej korupcji i bezprawia, a tym samym przełożyły się na poprawę społecznej oceny pracy tego resortu. <mz>