Analizy

Rosja ratyfikuje i interpretuje traktat START

28 stycznia prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał ustawę o ratyfikacji nowego rosyjsko-amerykańskiego traktatu START o redukcji strategicznych zbrojeń jądrowych. Ustawa zawiera zalecenia dla rosyjskiej polityki w sferze zbrojeń nuklearnych oraz stanowi odpowiedź na interpretację niektórych zapisów traktatu przez amerykański Senat. Zarówno treść przyjętych dokumentów, jak i wypowiedzi rosyjskich polityków wskazują, że zasadniczym punktem spornym w sferze stabilności strategicznej pomiędzy Rosją i USA pozostanie obrona przeciwrakietowa.
W ustawie ratyfikacyjnej oraz oświadczeniach przyjętych przez obie izby parlamentu strona rosyjska podkreśliła m.in. prawnie wiążący charakter związku między ofensywnymi i obronnymi systemami uzbrojenia strategicznego w preambule traktatu oraz powtórzyła, że rozbudowa przez USA systemów obrony przeciwrakietowej może doprowadzić do wyjścia Rosji z traktatu (w amerykańskiej interpretacji wskazywano na brak ograniczeń dla budowy przez USA tarczy przeciwrakietowej). Moskwa po raz kolejny zadeklarowała też, że dla powodzenia dalszego procesu rozbrojenia niezbędne jest włączenie do negocjacji innych krajów posiadających broń nuklearną.
Wypowiedzi rosyjskich polityków, jakie pojawiły się przy okazji ratyfikacji traktatu, każą przypuszczać, że motywem przewodnim rosyjskiej polityki w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego stanie się kwestia obrony przeciwrakietowej. Prezydent Dmitrij Miedwiediew zagroził intensyfikacją zbrojeń nuklearnych w przypadku braku uwzględnienia przez NATO rosyjskich propozycji w tej sprawie. <MaK>