Analizy

Nowelizacja ustawy o rozbudowie sieci energetycznych w RFN

27 stycznia z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki przegłosowano w Bundestagu nowelizację ustawy o rozbudowie sieci energetycznych w RFN. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania związanego z budową sieci połączeń, którymi prąd z farm wiatrowych z północy ma być rozprowadzany na południe i zachód Niemiec.
Nowelizacja ustawy została poddana pod obrady Bundestagu z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki. Za nowelizacją głosowały CDU/CSU i FDP; ustawa musi zostać jeszcze przegłosowana przez Bundesrat. Nowelizacja przewiduje przyspieszenie wydawania pozwoleń na ułożenie kabla podziemnego w czterech pilotażowych projektach. Na mocy nowelizacji mają zostać ujednolicone dla wszystkich landów rozwiązania prawne dotyczące rozbudowy sieci. W porównaniu z ustawą o rozbudowie sieci energetycznych w RFN z sierpnia 2009 roku nowelizacja daje większe kompetencje urzędom do przydzielania pozwoleń na układanie kabla podziemnego. Według przedstawicieli władz landowych z Dolnej Saksonii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego nowelizacja ustawy ułatwi rozbudowę sieci energetycznych w ich landach.
Nadmiar prądu z elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim będzie rozprowadzany po całym kraju (w kierunku południowym i zachodnim), ze względu na jego niższe koszty wytwarzania. Może to spowodować zmniejszenie przeciążenia sieci północnych w Polsce w krótkim terminie. Jednak do 2020 roku planuje się podwojenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych we wschodnich landach, co może zwiększyć przesył prądu do Polski. Może to spowodować przeciążenie sieci, a nawet przerwy w zasilaniu energii elektrycznej (tzw. black-out). Z powodu nadmiaru prądu Polska może być zmuszona również do wygaszania elektrowni, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. <koma>