Analizy

Niemcy rozwiązują fundusz wspierania firm dotkniętych przez kryzys

25 stycznia minister gospodarki Rainer Brüderle zakończył działalność funduszu Deutschlandfonds. Fundusz o aktywach w wysokości 115 mld euro utworzono w marcu 2009 roku, aby wspierał poprzez kredyty i gwarancje firmy, które ucierpiały w wyniku globalnego kryzysu finansowego. Likwidacja funduszu może oznaczać problemy dla niemieckich stoczni, które mogły liczyć na gwarancje kredytowe nawet do 90% wartości budowanych statków.
Deuschlandfonds utworzono w ramach drugiego pakietu koniunkturalnego, stabilizującego niemiecką gospodarkę. Fundusz, który dysponował aktywami rzędu 75 mld euro na gwarancje kredytowe oraz 40 mld euro na kredyty, miał wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. W sumie udzielił pomocy finansowej 20 tys. firm na sumę 14 mld euro. W praktyce fundusz był ważnym instrumentem wsparcia m.in. dla stoczni, które po rozwiązaniu funduszu będą się mogły starać jedynie o wsparcie ze strony landów w postaci gwarancji kredytowych pokrywających do 80% ryzyka instytucji finansujących budowę statków.
Zakończenie działania funduszu odbyło się zgodnie z planem, pomimo protestów organizacji związanych z przemysłem, które apelowały o przedłużenie jego działalności o kolejny rok. Było to podyktowane głównie twardym stanowiskiem partii FDP, która opowiada się za ograniczaniem subwencji. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej stoczni może to zaciążyć na wynikach CDU oraz FDP w wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, które odbędą się we wrześniu br. <pop>