Analizy

Rosyjski holding Inter RAO zaprezentował strategię rozwoju do 2015 roku

21 stycznia holding Inter RAO – wyłączny eksporter i importer energii elektrycznej w Rosji – ogłosił strategię rozwoju do 2015 roku z perspektywą do 2020. Deklarowanym celem holdingu jest utworzenie kompanii globalnej, mieszczącej się w dziesiątce największych firm energetycznych świata oraz lidera na rynku rosyjskim. Rozproszenie i konieczność konsolidacji uzyskanych od państwa aktywów sprawia, że możliwość uzyskania prognozowanych wskaźników wydaje się mało prawdopodobna. Publiczna prezentacja strategii może natomiast ułatwić Inter RAO poszukiwanie inwestora strategicznego.
Inter RAO jest importerem i eksporterem energii elektrycznej oraz właścicielem kilku elektrowni w WNP i w Rosji. W latach 2009–2010 decyzją rządu przekazano holdingowi należące do państwa różnej wielkości pakiety akcji kilkudziesięciu przedsiębiorstw energetycznych, które nie znalazły inwestorów w trakcie prywatyzacji dotychczasowego monopolisty elektroenergetycznego RAO JES Rossii. Strategia zakłada m.in. skokowy wzrost potencjału należących do holdingu elektrowni (z 6,6 obecnie do 40 GWh mocy zainstalowanej), zwielokrotnienie zysków (z 1,5 mld w 2009 do 23 mld euro w 2015 roku) i wzrost kapitalizacji (z 3,6 mld USD obecnie do minimum 14 mld). Inter RAO zamierza też zdywersyfikować biznes i stworzyć pionowo zintegrowaną strukturę, obejmującą wszystkie segmenty sektora – od wydobycia i dostaw paliwa (węgla i gazu) do swoich elektrowni, do dystrybucji i zbytu energii. Holding planuje ponadto przejęcie 25% rynku rosyjskiego i szerszą ekspansję m.in. w Europie. Prezentacja strategii jest stanowiskiem samego holdingu w prowadzonej obecnie debacie na temat jego struktury i akcjonariatu (docelowo 50% w rękach udziałowców zagranicznych i prywatnych), a zarazem zachętą wobec potencjalnego inwestora strategicznego. <epa>