Analizy

Niemiecka gospodarka w 2010 roku wzrosła o 3,6%

12 stycznia Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że niemiecka gospodarka rozwijała się w 2010 roku w tempie 3,6%. Najważniejszymi siłami napędowymi gospodarki były eksport i wydatki państwowe. Perspektywy na przyszły rok są optymistyczne. Wciąż jednak trudno ocenić, jak duży wpływ na wzrost miały pakiety stymulujące, których działanie kończy się w tym roku.
Niemiecka gospodarka w roku 2010 odnotowała wyraźne odbicie gospodarcze w stosunku do załamania wzrostu w roku 2009 (spadek PKB o 5%). Było to dużym zaskoczeniem, gdyż jeszcze na początku ubiegłego roku większość ośrodków badawczych prognozowała wzrost jedynie o 1–2%. Dobre wyniki gospodarki wpłynęły pozytywnie na niemiecki deficyt budżetowy, który wyniósł w 2010 roku 3,5% PKB.
W porównaniu z 2009 rokiem konsumpcja prywatna w Niemczech wzrosła w 2010 roku o 0,5%, a wydatki publiczne o 2,2%. Duży wpływ na przyspieszenie tempa wzrostu miał także eksport, który zwiększył się o 14,2%, przy nieco mniejszym wzroście importu o 13%. Niemiecka nadwyżka handlowa wzrosła o 1,1 punktu procentowego. Pozytywnie na niemiecką gospodarkę wpłynęło też wyższe zatrudnienie. W 2010 roku przeciętnie zatrudnionych było 40,2 mln osób, tj. o 0,5% więcej niż rok wcześniej.
Ośrodki badawcze w Niemczech spodziewają się w przyszłym roku obniżenia tempa wzrostu do 2–3%. Choć niemiecka gospodarka w tym roku osiągnęła najwyższy wynik od czasów zjednoczenia, to wciąż należy pamiętać, że ze względu na załamanie gospodarcze w ubiegłym roku poziom produkcji sprzed kryzysu nie został jeszcze osiągnięty. Ponadto gospodarka może obniżyć tempo wzrostu ze względu na ograniczanie wydatków rządowych, a także wycofywanie się Niemiec z pakietów stymulacyjnych, o czym świadczy tegoroczny spadek sprzedaży o 23,4% na niemieckim rynku motoryzacyjnym po zakończeniu dopłat do kupna nowych aut w zamian za złomowanie starych. <pop>