Analizy

Francuski Alstom wybuduje nową elektrownię w Estonii

14 stycznia estońska spółka państwowa Eesti Energia i francuski koncern Alstom podpisały umowę o budowie w Narwie dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 600 MW opalanych pozyskiwanymi lokalnie łupkami bitumicznymi. Realizacja projektu będzie oznaczać, że w nadchodzących latach łupki pozostaną najważniejszym surowcem do produkcji energii elektrycznej w Estonii. Budowa nowej elektrowni będzie też największą inwestycją realizowaną w Estonii od momentu ogłoszenia niepodległości w roku 1991.
Zgodnie z kontraktem Alstom zaprojektuje i wybuduje do końca 2015 roku pierwszy blok nowej elektrowni (moc 300 MW), którego koszt wyniesie 540 mln euro. Decyzja o budowie drugiego bloku ma zostać podjęta w roku 2012. Zostaną one zbudowane w nowoczesnej technologii i ich eksploatacja będzie mniej szkodliwa dla środowiska. Wydobycie łupków i produkcja energii w istniejących w okolicach Narwy elektrowniach wybudowanych w latach 60. powoduje duże straty dla środowiska naturalnego i zwiększenie emisji CO2. Tallin zobowiązał się do zamknięcia w 2016 roku starych bloków energetycznych. W najbliższych miesiącach rząd w Tallinie i kierownictwo Eesti Energia mają ustalić szczegóły finansowania projektu. Najprawdopodobniej będzie on realizowany ze środków ze sprzedaży kwot emisyjnych CO2 (dzięki modernizacjom starych bloków Estonia ma znaczące nadwyżki kwot) oraz z kredytów bankowych.
Produkcja w narwskich elektrowniach zaspokajała dotychczas potrzeby wewnętrzne kraju, jak również umożliwiała Estonii eksport energii. Planowana budowa elektrowni oznacza, że po zamknięciu starych bloków energetycznych energia pozyskiwana ze spalania łupków nadal będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Estonii. <pas>