Analizy

Siergiej Ławrow o warunkach rosyjskiej współpracy z Zachodem

Pod koniec grudnia minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w tekście opublikowanym w roczniku Diplomaticzeskij Jeżegodnik przedstawił oczekiwania Moskwy wobec Zachodu, przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego oraz na obszarze poradzieckim. Artykuł ma charakter programowy i jego wymowa wskazuje na możliwość usztywnienia rosyjskiej polityki w przypadku nieuwzględniania przez państwa zachodnie postulatów Moskwy.
Minister Ławrow zaapelował o ściślejszą współpracę z Unią Europejską w sferze bezpieczeństwa zewnętrznego, wskazując na konieczność utworzenia nowych instytucji, takich jak zaproponowany przez Niemcy Komitet UE–Rosja ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Stwierdził również, że wypracowanie formuły równoprawnej współpracy Rosja–NATO w sferze obrony przeciwrakietowej będzie testem, w jakim stopniu Zachód gotowy jest traktować Moskwę jako partnera. Minister Ławrow odniósł się też do aktywności Zachodu na obszarze WNP, uznając, że nie powinna ona być nastawiona na „wypchnięcie” Rosji z regionu i skrytykował Partnerstwo Wschodnie jako nieprzejrzystą inicjatywę. Zadeklarował jednocześnie gotowość współpracy w trójstronnym formacie UE–Rosja–wspólni sąsiedzi pod warunkiem pełnoprawnego uczestnictwa Rosji. Jednocześnie rosyjski minister zasugerował, że Rosja nie będzie popierała inicjowanego przez państwa zachodnie nakładania kolejnych sankcji na Iran i Koreę Północną, oceniając, że dotychczasowa polityka nakłonienia tych krajów do rezygnacji z programów nuklearnych nie przyniosła efektów. <MaK>