Analizy

Niemiecki fiskus odzyskał 2 mld euro od oszustów podatkowych

3 stycznia niemiecka prasa opublikowała dane z Ministerstwa Finansów RFN na temat dochodów uzyskanych dzięki zakupowi płyt z informacjami o oszustach podatkowych, wykradzionych z zagranicznych banków. W 2010 roku niemiecki fiskus zarobił na tym dodatkowo prawie 2 mld euro, gdyż do urzędów skarbowych zgłosiło się ponad 26 tys. podatników, obawiających się, że ich dane znajdują się na zakupionych płytach. W kolejnych latach dochody z tego tytułu powinny zmaleć, gdyż rząd federalny podpisał stosowne umowy o współpracy ze Szwajcarią i Lichtensteinem, na mocy których urzędy skarbowe tych państw będą współpracować z niemieckimi, co utrudni Niemcom ukrywanie dochodów za granicą w przyszłości.
W poprzednich latach kilkukrotnie do landowych urzędów skarbowych zgłaszały się osoby z ofertą sprzedaży danych o niemieckich obywatelach ukrywających swoje dochody za granicą. Dane te zostały wykradzione z banków Szwajcarii i Lichtensteinu. Ministerstwo Finansów po uprzednim sprawdzeniu wiarygodności danych decydowało się na ich odkupywanie. O kolejnych oferowanych tego typu danych szeroko informowała prasa, co skłoniło wielu podatników do przyznania się do oszustw podatkowych w celu skorzystania z możliwości łagodniejszego wymiaru kary. W efekcie niemiecki skarb państwa wzbogacił się o 2 mld euro, z czego część pochodziła również z banków zaangażowanych w pomoc dla oszustów (Credit Suisse, LGT, BHF). Najwięcej zyskało Ministerstwo Finansów Badenii-Wirtembergii (1,13 mld euro).
Niemiecka metoda walki z oszustwami podatkowymi okazała się skuteczna: skarb państwa zyskał dzięki nadpłaconym podatkom, zwiększeniu ulegnie też zapewne liczba podatników. Można się jednak spodziewać, że rok 2010 będzie ostatnim rokiem wzmożonych wpływów podatkowych z tytułu kar za oszustwa podatkowe, gdyż w pierwszym kwartale br. ma być podpisana umowa ze Szwajcarią w sprawie uregulowania przypadków oszustw podatkowych w przyszłości. Ponadto rząd federalny zamierza zaostrzyć kary za oszustwa podatkowe także w przypadku przyznania się do ukrywania dochodów. <pop>