Analizy

Rosja rozstrzygnęła przetarg na budowę okrętów desantowych typu Mistral

24 grudnia rosyjskie władze poinformowały o rozstrzygnięciu ogłoszonego w październiku przez resort obrony przetargu na budowę dwóch okrętów desantowych typu Mistral. Jego zwycięzcą, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zostało francusko-rosyjskie konsorcjum stoczniowe DCNS-OSK. Zakończenie trwających od 2009 roku negocjacji należy uznać za sukces obu stron. W wymiarze politycznym realizacja kontraktu ma wskazywać na szczególny charakter stosunków rosyjsko-francuskich umożliwiających nawiązanie współpracy wojskowej i wymianę nowoczesnych technologii pomiędzy Rosją a jednym z państw członkowskich NATO. W wymiarze ekonomicznym budowa Mistrali rozwiązuje problemy finansowe, z jakimi boryka się francuski przemysł stoczniowy i wspiera rozwój rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej nadzorowanej przez wicepremiera Igora Sieczina.
Porozumienie przewiduje rozpoczęcie w 2011 roku budowy okrętów typu Mistral we francuskiej stoczni koncernu STX w Saint-Nazaire. Łączna wartość kontraktu oceniana jest wstępnie na 2 mld euro, a budowa okrętów będzie trwała od 3 do 5 lat przy udziale pracowników rosyjskich stoczni. Strony nie wykluczają przy tym zawarcia dodatkowej umowy przewidującej budowę dwóch kolejnych jednostek w Rosji. Jest to jednak uzależnione od wyasygnowania przez Rosję dodatkowych środków finansowych. Zgodnie z wypowiedzią ministra obrony Rosji Anatolija Sierdiukowa, w przyjętym przez władze programie zakupów uzbrojenia na lata 2011–2020 przewidziano środki finansowe na pokrycie kosztów budowy dwóch okrętów tego typu, mających wejść w skład Floty Oceanu Spokojnego. Otwartą pozostaje kwestia skali pozyskania przez Rosję nowoczesnych technologii wojskowych. Strony dotąd nie potwierdziły informacji, że okręty będą wyposażone przez Francję w systemy dowodzenia i łączności. <peż>