Analizy

USA ratyfikowały porozumienie o współpracy nuklearnej z Rosją

10 grudnia amerykański Kongres ratyfikował porozumienie o cywilnej współpracy nuklearnej z Rosją (tzw. porozumienie 123), które otwiera rynek amerykański dla rosyjskiego przemysłu jądrowego. Tym samym, po nieudanej próbie współpracy w dziedzinie energetyki węglowodorowej podjętej na początku dekady, w relacjach rosyjsko-amerykańskich może pojawić się znaczący komponent ekonomiczny. Jednocześnie w dłuższej perspektywie rosyjski przemysł atomowy stanie się znaczącym lobby, promującym w Rosji stabilne relacje z USA.
Porozumienie 123 zostało podpisane w maju 2008 roku, jednak po wojnie rosyjsko-gruzińskiej prezydent George W. Bush wycofał je z Kongresu. Prezydent Barack Obama zdecydował się na ponowne skierowanie umowy do parlamentu w maju 2010 roku. Zgodnie z procedurą, Kongres w ciągu 90 dni sesji mógł wyrazić sprzeciw wobec umowy. Ponieważ tego nie uczynił, porozumienie wejdzie w życie po formalnej wymianie not.
Porozumienie 123 otwiera drogę do rosyjsko-amerykańskiej współpracy nuklearnej na zasadach komercyjnych (dotychczasowa współpraca miała charakter międzyrządowy i stanowiła element amerykańskich działań na rzecz nieproliferacji technologii jądrowych). Nowa umowa przyniesie Rosji znaczące korzyści, m.in. umożliwi realizację kontraktów zawartych przez rosyjską spółkę Technsnabeksport z amerykańskimi spółkami energetycznymi na dostawy od 2014 roku wzbogaconego uranu dla elektrowni o wartości około 5 mld USD. Inne potencjalne obszary współpracy obejmują m.in. składowanie odpadów nuklearnych z reaktorów amerykańskiej produkcji na terytorium Rosji, sprzedaż technologii do USA (zamknięty cykl paliwowy, reaktory na szybkie neutrony). <MaK>