Analizy

Media rosyjskie o wizycie prezydenta Miedwiediewa w Polsce

Wizyta prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w Polsce (6–7 grudnia) stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w mediach rosyjskich. Prasa i telewizja podkreślały, że jest ona wynikiem nieoczekiwanego ocieplenia w stosunkach polsko-rosyjskich i gotowości obu stron do zamknięcia wszystkich punktów spornych. Jednocześnie media zwracały uwagę na wciąż istniejące problemy oraz na gospodarczy wymiar wizyty, w tym zainteresowanie rosyjskich firm udziałem w polskiej prywatyzacji.
Niemal wszystkie media rosyjskie zauważyły, że była to pierwsza od ośmiu lat oficjalna wizyta rosyjskiego prezydenta w Polsce oraz że stała się możliwa z powodu świadomej decyzji obu państw o poprawie dwustronnych stosunków, której nie przeszkodziła katastrofa smoleńska. Podkreślano, że do poprawy atmosfery przyczyniły się prace Grupy ds. Trudnych, czego jednym z efektów będzie utworzenie Centrum Dialogu i Porozumienia oraz że Warszawa oczekuje dalszego odtajniania archiwów katyńskich. Niektóre gazety zauważyły słowa prezydenta Miedwiediewa, że Rosja również liczy na wyjaśnienie losów jeńców radzieckich przetrzymywanych w Polsce po wojnie 1920 roku. Część rosyjskiej prasy zwróciła uwagę, że stosunki z Polską są ważne w kontekście całości stosunków Rosji z UE, a Warszawa jest jednym lobbystów zniesienia wiz dla Rosji. Większość mediów uwypukliła gospodarcze aspekty wizyty, pisząc, że Moskwa oczekuje otwarcia drzwi dla inwestycji rosyjskich w polskiej energetyce, w tym dopuszczenia do prywatyzacji Grupy Lotos oraz ma nadzieję na przystąpienie Polski do projektu budowy elektrowni atomowej w Kaliningradzie. <WojK>