Analizy

E.ON pozbył się akcji Gazpromu

1 grudnia niemiecki koncern energetyczny E.ON Ruhrgas – jeden z najważniejszych partnerów i kontrahentów Gazpromu, a także główny zagraniczny udziałowiec monopolisty – sprzedał wszystkie swoje udziały w Gazpromie (3,5%). Transakcja wpisuje się, z jednej strony, w zapowiadaną zmianę strategii E.ON-u zakładającą wzrost inwestycji pozaeuropejskich, głównie w elektroenergetykę. Z drugiej, stanowi potwierdzenie pesymistycznych ocen perspektywiczności inwestycji w rosyjskim sektorze gazowym. E.ON deklaruje natomiast zamiar inwestowania w rosyjską elektroenergetykę.
Sprzedaż 3,5% akcji Gazpromu przyniosła E-ON-owi 2,5 mld euro dochodu. Część pakietu (2,7%) kupił rosyjski państwowy Wnieszekonombank (WEB), pozostałe 0,8% sprzedano na giełdzie. Transakcja stanowi element nowej strategii E.ON-u, zakładającej m.in. przeniesienie aktywności inwestycyjnej poza Europę. Przewiduje ona, że do końca 2013 roku koncern sprzeda niestrategiczne aktywa wartości 15 mld euro, a sumę tę przeznaczy na inwestycje m.in. w Brazylii i Chinach oraz spłatę długów. Zmiana strategii inwestycyjnej E.ON-u, budującego dotychczasową politykę na ścisłych związkach z Gazpromem, dowodzi spadku atrakcyjności oferty inwestycyjnej rosyjskiego partnera. Dostęp do projektów wydobywczych w Rosji jest trudny i kapitałochłonny, a wymiana aktywów nie gwarantuje zysków. Perspektywy Gazpromu w Europie komplikuje także nowe ustawodawstwo unijne oraz wzrastająca konkurencja i zmiany na światowym rynku gazowym. Jednocześnie postępy projektu Nord Stream gwarantują, że cel niemieckiej polityki energetycznej zabezpieczenia dostaw rosyjskiego gazu, zostanie spełniony. Sprzedaż pakietu rosyjskiemu WEB-owi świadczy najprawdopodobniej o braku zainteresowania dużych koncernów kupnem akcji Gazpromu. <epa>