Analizy

Rozpad koalicji chadeków i Zielonych w Hamburgu

28 listopada kierownictwo Partii Zielonych w Hamburgu podjęło decyzję o wycofaniu się z zawiązanej w 2008 roku koalicji z CDU. Rząd CDU/ Partia Zielonych był jedynym tego typu rządem na szczeblu kraju związkowego w RFN. Jakość współpracy nowego układu politycznego traktowano jako prognostyk dalszej ewentualnej współpracy tych partii zarówno na szczeblu lokalnym, jak i federalnym. O odejściu Zielonych z rządu zadecydowały rosnące ambicje polityczne tej partii, cieszącej się od kilku miesięcy rekordowym poparciem w skali kraju.
Do zerwania koalicji przyczyniło się przegrane referendum w sprawie reformy szkolnictwa w Hamburgu (będącego kluczowym zamierzeniem władz lokalnych) oraz dymisja burmistrza i przewodniczącego CDU Olego von Beusta w lipcu 2010 roku. Najważniejszymi przyczynami stały się jednak dążenie Zielonych do odgrywania większej niż dotychczas roli w koalicji oraz trudności z porozumieniem się z nowym szefem chadeków Christophem Ahlhausem.
Ambicje polityczne Zielonych wynikają z wysokiego poparcia społecznego (ok. 20% w skali kraju), jakim partia ta cieszy się od kilku miesięcy. Rosną również jej notowania w krajach związkowych tradycyjnie rządzonych przez chadecję, np. w Badenii-Wirtembergii. Zieloni umiejętnie wykorzystują słabnącą pozycję partii masowych (CDU i SPD), rosnący krytycyzm wobec rządu federalnego, a także różne protesty społeczne (np. przeciw przebudowie dworca w Stuttgarcie czy przedłużeniu pracy reaktorów jądrowych). Badania opinii społecznej zapowiadają dobry wynik Partii Zielonych w większości z siedmiu elekcji do parlamentów landowych w 2011 roku. Wobec spadających notowań pozostałych partii (zwłaszcza FDP) stanie się ona siłą polityczną, bez udziału której zawiązanie koalicji większościowych będzie bardzo trudne. <zawil>