Analizy

Duma przyjęła budżet Rosji na 2011 rok

24 listopada Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu budżet Rosji na 2011 rok. Zgodnie z zaaprobowanym projektem ustawy wzrosną obciążenia podatkowe i jednocześnie zwiększą się wydatki na cele wojskowe i niektóre pozycje polityki społecznej. Ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie rząd nie zdecydował się na walkę z deficytem budżetowym poprzez ograniczanie wydatków.
Rządowy projekt budżetu na 2011 rok został przygotowany na podstawie średniej ceny baryłki ropy – 75 USD (wobec 55 USD w 2010), inflacji na poziomie 6,5% (wobec 7%) oraz 4,2-procentowego wzrostu PKB (wobec szacowanych na ten rok 4%). Dochody budżetu wyniosą ok. 290 mld USD, tj. 17,6% PKB, 1,5 pp. więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2010, a wydatki 355 mld USD, tj. 21,2% mniej o 1,7 pp., deficyt budżetowy szacowany jest na 3,6% PKB (wobec 6,8% w 2010 roku). W 2011 roku najbardziej (ponad 19% w porównaniu z ub.r.) wzrosnąć mają wydatki w rozdziale obrona narodowa do ok. 60 mld USD. Zaplanowano również wzrost płac w sferze budżetowej o 8% (w porównaniu do roku 2010) oraz zasiłków socjalnych o 9,1%. Faktycznie jednak w roku 2011 łączne wydatki na politykę społeczną zmniejszą się o ok. 11%. Redukcja ta jest wynikiem ograniczenia dotacji budżetowych do funduszu emerytalnego, dzięki zwiększeniu od przyszłego roku składek na ubezpieczenia społeczne. Mimo iż projekt budżetowy jest już w końcowej fazie legislacyjnej, to nadal nie wiadomo, jak ostatecznie kształtować się będą dochody państwa. Nadal trwają ustalenia dotyczące wysokości ceł eksportowych na produkty naftowe poza unię celną tworzoną z Astaną i Mińskiem, co ma związek ze zniesieniem od przyszłego roku ceł na eksport rosyjskiej ropy na Białoruś. <iwo>