Analizy

Integracja rynków elektroenergetycznych

9 listopada doszło do połączenia rynków elektroenergetycznych krajów Europy Zachodniej i Skandynawii. Integracja rynków zwiększy bezpieczeństwo dostaw i powinna ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej.
Kraje Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg) w listopadzie połączyły swoje rynki i jednocześnie zintegrowały je z rynkiem skandynawskim (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Estonia).
Połączenie poprzedzone było kilkuletnimi przygotowaniami operatorów przesyłowych, giełd energii i regulatorów, co odbywało się z dużym wsparciem politycznym. Powstał rynek dostarczający 60% energii elektrycznej w Europie, z elektrowniami o mocy 370 GW. Dzięki połączeniu rynków przesył energii ma być łatwiejszy, zwiększą się także bodźce rynkowe do rozbudowy infrastruktury przesyłowej. W konsekwencji wzrośnie bezpieczeństwo dostaw energii, natomiast większa podaż powinna prowadzić do obniżenia jej cen.
W ciągu dwóch lat swoje rynki z rynkiem skandynawskim mogą połączyć Litwa i Łotwa, stając się tym samym częścią systemu zachodniego. Natomiast integracja w regionie Europy Środkowej przebiega w wolniejszym tempie, a polski rynek będzie prawdopodobnie integrował się jako jeden z ostatnich w UE ze względu na swoją wielkość oraz interkonektory o niskich transgranicznych mocach przesyłowych. <ŁAN>