Analizy

Rosyjsko-amerykańska akcja antynarkotykowa w Afganistanie

29 października szef rosyjskiej służby antynarkotykowej (FSKN) Wiktor Iwanow poinformował o przeprowadzeniu amerykańsko-rosyjskiej operacji na pograniczu z Pakistanem. Rosyjskie zaangażowanie w akcję, której celem była likwidacja ośrodków produkcji narkotyków, polegało na przekazaniu informacji wywiadowczych oraz włączeniu do amerykańskiego oddziału czterech rosyjskich funkcjonariuszy jako obserwatorów. Na obecnym etapie nie jest jednak jasne, czy rosyjsko-amerykańska współpraca antynarkotykowa w Afganistanie nabierze trwałego charakteru.
W ostatnich latach kierownictwo FSKN poddawało działania sił NATO w Afganistanie permanentnej krytyce. Wiktor Iwanow wielokrotnie sugerował, że amerykańskie zaangażowanie przyczyniło się do rozwoju narkobiznesu, a Zachód nie jest w stanie skutecznie mu przeciwdziałać bez ścisłej współpracy z Rosją. Po przeprowadzeniu operacji zapowiedział, że kierowana przez niego służba jest gotowa przekazywać dane wywiadowcze o położeniu innych ośrodków produkcji narkotyków. Zaoferował również wysłanie w tym celu oficerów łącznikowych FSKN do Afganistanu. Należy przyjąć, że nagłośnienie akcji przez Rosjan jest kolejną próbą nacisku na Waszyngton w celu uzyskania zgody na zwiększenie udziału służb rosyjskich w operacjach w Afganistanie. <peż>