Analizy

Podstawy strategii energetycznej przyjęte

28 października CDU, CSU i FDP przegłosowały, mimo protestów opozycji, nowelizację regulacji prawnych dotyczących sektora jądrowego, pozwalającą na przedłużenie okresu użytkowania niemieckich reaktorów średnio o 12 lat. Koncepcja dłuższej pracy elektrowni jądrowych jest jednym z głównych punktów nowej strategii energetycznej przyjętej na początku października. Pośpiech w pracach parlamentu wynika prawdopodobnie z faktu, że bez szybkiej nowelizacji trzy reaktory zostałyby wkrótce zamknięte.
Przedłużenie okresu użytkowania elektrowni jądrowych jest obok koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia energochłonności filarem nowej strategii energetycznej RFN. Dłuższy czas pracy reaktorów ma ograniczyć wzrost cen energii i zredukować poziom emisji CO2.
Wdrożenie koncepcji przedłużenia pracy reaktorów wymagało przegłosowania dwóch nowelizacji ustawy o działaniu elektrowni jądrowych oraz dwóch ustaw dodatkowych (o podatku od paliwa jądrowego oraz o funduszu energetyczno-klimatycznym). Opozycja próbowała opóźnić przyjęcie nowelizacji na poziomie komisji parlamentarnych, przedstawiając własne projekty zmian w ustawach.
Przyjęcie nowelizacji nie oznacza jeszcze, że ostatecznie dojdzie do przedłużenia okresu użytkowania reaktorów, ponieważ nowe prawo zostanie na wniosek opozycji zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego pod zarzutem nieprzekazania nowelizacji pod głosowanie Bundesratu. Rządząca koalicja nie ma większości w izbie parlamentu zrzeszającej landy i dlatego próbuje zmienić prawo bez współpracy z Bundesratem, przedkładając uzasadnienia prawne dla takiego kroku.
Do czasu decyzji Trybunału obowiązuje nowe prawo, co pozwoli przedłużyć pracę trzech reaktorów, które miały zostać zamknięte w ciągu najbliższych kilku miesięcy. <ŁAN>