Analizy

RWE szuka udziałowca do niemieckich sieci przesyłowych

Operator największej sieci przesyłowej w Niemczech – RWE poinformował w październiku o poszukiwaniu inwestora współfinansującego rozwój sieci przesyłowych. Ta decyzja oznacza zmniejszenie zainteresowania największego rodzimego właściciela finansowaniem rozbudowy sieci wewnątrzniemieckich. Rozbudowa ta jest niezbędna ze względu na przesył zwiększonej ilości energii produkowanej przez farmy wiatrowe offshore na północy RFN do innych rejonów Niemiec. Brak tej rozbudowy spowoduje, że energia przesyłana będzie poprzez sąsiednie kraje, co może skutkować przeciążeniami tamtejszych sieci.
Na terenie Niemiec istnieją cztery sieci przesyłowe należące do RWE, EnBW, Tennet i konsorcjum Elia/IMF. Problemy z finansowaniem rozwoju, jak i współpracą między operatorami systemów przesyłowych (OSP), utrudniają dostosowanie niemieckich sieci do dynamicznej rozbudowy energetyki wiatrowej. Energia wiatrowa przekierowywana do sieci sąsiednich krajów doprowadza do ich przeciążenia. Sieć RWE przesyła największe ilości energii (ok. 166 TWh rocznie) w Niemczech, zlokalizowana jest na zachodzie kraju. W sytuacji rozbudowy farm wiatrowych będzie też jedną z najbardziej obciążonych. Dlatego RWE szuka inwestora, który wsparłby finansowanie rozwoju i modernizacji sieci. Koncern utrzymałby natomiast kontrolę operacyjną nad siecią.
Dopuszczenie nowego inwestora oznacza prawdopodobnie, że RWE zrezygnuje z forsowania koncepcji zarządzania współpracą pozostałych sieci w Niemczech. Działania RWE pokazują, że nawet duże koncerny nie są chętne do finansowania rozwoju niemieckich sieci. Wcześniej (2009 i 2010) E.ON i Vattenfall sprzedały swoje sieci przesyłowe holenderskiemu OSP Tennet i belgijskiemu OSP Elia. <ŁAN>