Analizy

Prezydent Miedwiediew o stosunkach polsko-rosyjskich

20 października w rezydencji Gorki pod Moskwą odbyła się sesja wyjazdowa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, forum gromadzącego polityków i ekspertów krajów zachodnich. Jej głównym punktem było wystąpienie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, który odniósł się do stosunków polsko-rosyjskich, traktując ich polepszenie jako jeden z przejawów zmiany relacji Rosji z Zachodem.
Odnosząc się do relacji rosyjsko-polskich, Dmitrij Miedwiediew podkreślił, że strony są w stanie zamknąć wiele spornych kwestii. Jednocześnie stwierdził, że są siły polityczne, które tych zmian nie uznają i przywołał rosyjską partię komunistyczną negującą zbrodnię katyńską. Rosyjski prezydent promował także propozycję reformy instytucji bezpieczeństwa w Europie, m.in. wskazując na możliwość zakończenia konfliktu naddniestrzańskiego. Jednocześnie nie sprecyzował, na czym miałaby polegać zmiana dotychczasowego stanowiska Moskwy i skrytykował postawę Rumunii wobec uregulowania konfliktu jako niekonstruktywną.
Poprawa relacji polsko-rosyjskich jest często przywoływanym przykładem w prowadzonej przez rosyjskie władze „ofensywie uroku”, zgodnie z którą na wszelkich możliwych forach międzynarodowych Rosja jest przedstawiana jako potencjalny partner, a nie rywal dla Zachodu. <MaK>