Analizy

Federacja Rosyjska: ograniczenie prawa do protestów

22 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w drugim i trzecim czytaniu poprawki do ustawy o zgromadzeniach. Zmiany ograniczają możliwości organizowania legalnych protestów w Rosji. Jednocześnie merostwo Moskwy, po raz pierwszy od dłuższego czasu, zgodziło się na przeprowadzenie dwóch opozycyjnych demonstracji w stolicy. W kontekście nowych regulacji prawnych zgodę tę należy uznać za pozorną zmianę w relacjach władz z jej oponentami.
Nowelizacja przewiduje, że o zgodę na demonstrację nie będą mogły występować osoby, przeciwko którym w ciągu ostatniego roku toczyło się postępowanie administracyjne. Uniemożliwia to organizowanie protestów przez większość liderów opozycji, na których ciążą kary administracyjne. Planując akcję protestacyjną, o dacie i miejscu jej przeprowadzenia będzie można informować dopiero po uzyskaniu zgody, co pozwoli władzom lokalnym skutecznie uniemożliwić organizację masowych akcji poprzez przedłużanie procedury decyzyjnej. Z kolei uczestnicy coraz bardziej ostatnio popularnych blokad dróg w ramach protestów przeciwko bezkarności przedstawicieli elit władzy powodujących wypadki lub zagrożenie na drogach, będą musieli podawać dane rejestracyjne swoich pojazdów, co uniemożliwi im zachowanie anonimowości.
Powyższe zmiany pokazują, że władze traktują poważnie rosnący ostatnio na sile potencjał protestacyjny w społeczeństwie rosyjskim, a seria niedawnych ustępstw wobec demonstrantów (wstrzymanie budowy drogi w Chimkach, zmiana gubernatora obwodu kaliningradzkiego, zgoda na manifestacje w Moskwie) nie jest sygnałem realnej zmiany w polityce wewnętrznej. <agaw>