Analizy

Niemcy i Francja z Rosją o pogłębianiu współpracy UE–Rosja

18–19 października w Deauville (Francja) doszło do pierwszego od 2006 roku trójstronnego spotkania przywódców Rosji, Niemiec i Francji. Po spotkaniu wydano wspólne oświadczenie, a prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że weźmie udział w szczycie NATO–Rosja, który odbędzie się w listopadzie br. przy okazji szczytu NATO w Lizbonie. Zapowiedziano chęć pogłębienia współpracy UE–Rosja w sferze gospodarczej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Spotkanie w żaden sposób nie przyczyniło się do zmniejszenia istniejących rozbieżności między UE i Rosją – m.in. dla jakiegokolwiek postępu w sprawach wspólnej przestrzeni ekonomicznej niezbędne jest członkostwo Rosji w WTO, które wciąż nie jest przesądzone. Ponadto postulaty francuskie i niemieckie daleko idącego zacieśnienia współpracy z Moskwą nie znajdują pełnego poparcia wśród pozostałych krajów członkowskich UE i NATO.
We wspólnym francusko-niemiecko-rosyjskim oświadczeniu podkreślono wolę pogłębiania strategicznego partnerstwa UE–Rosja poprzez podjęcie wspólnych kroków mających na celu wprowadzenie reżimu bezwizowego, poprzez realizację Partnerstwa dla modernizacji i pogłębianie współpracy w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Francja, RFN i Rosja domagają się w nim również zacieśnienia współpracy w sferze bezpieczeństwa pomiędzy Rosją i UE oraz Rosją i NATO. Miałaby ona umożliwić postęp w rozwiązaniu takich konfliktów, jak np. „zamrożony” konflikt w Naddniestrzu.
Szczyt, zwołany z inicjatywy francuskiej, zademonstrował determinację Francji i Niemiec, które w większym stopniu niż pozostali członkowie NATO i UE dążą do pogłębienia współpracy z Rosją w ramach tych organizacji. Pokazał również możliwości Rosji w dzieleniu UE i korzystaniu z jeszcze nie sprawdzonego mechanizmu unijnej polityki zagranicznej po Traktacie Lizbońskim.Moskwa korzysta też z ambicji największych państw europejskich i ich ukrytej rywalizacji z organami unijnymi oraz między sobą o przywilej kształtowania polityki zewnętrznej. <MaK, jus>