Analizy

Niemcy: CDU walczy o konserwatywny elektorat

Przemawiając 16 października na kongresie młodzieżówki chadeckiej, Junge Union, kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że idea państwa wielokulturowego w Niemczech nie sprawdziła się. Chadecy od początku odrzucali promowany przez SPD i Partię Zielonych model RFN jako kraju imigracyjnego, w którym różne narodowości i kultury żyją obok siebie. Przemówienie Merkel, skierowane przede wszystkim do konserwatywnego skrzydła partii i jego wyborców, zapowiada stawianie cudzoziemcom żyjącym w RFN większych wymagań.
Niemieccy chadecy w propagowanym przez siebie modelu polityki wobec imigrantów opowiadają się za jak najdalej idącą asymilacją cudzoziemców z niemieckim społeczeństwem i „kulturą przewodnią”. Nową jakością w wystąpieniu kanclerz Merkel jest ostrzejszy ton i podkreślenie zobowiązania imigrantów do integrowania się ze społeczeństwem niemieckim.
Zabieg ten można uznać za próbę odzyskania zaufania zarówno konserwatywnej części chadecji, jak i zaniedbywanego w ostatnim czasie konserwatywnego elektoratu partii. CDU rządząc w poprzedniej kadencji w koalicji z SPD, konkurowała z nią szczególnie o wyborców centrowych, co przejawiało się m.in. zwiększeniem nacisku na politykę prorodzinną i ekologię. Obecnie Angela Merkel, a także inni politycy chadecji, zwracają się bardziej ku wartościom konserwatywnym, żądając podporządkowania się imigrantów niemieckiej „kulturze przewodniej”. Dla borykającej się w ostatnim czasie ze spadkiem popularności CDU (spadek o 10 punktów procentowych w ciągu pół roku w tradycyjnie chadeckiej Badenii-Wirtembergii) odzyskanie poparcia elektoratu konserwatywnego może być kluczowe w 2011 roku, kiedy to odbędą się wybory parlamentarne w sześciu krajach związkowych. <zawil>