Analizy

Niemcy: spór wokół dotacji węglowych narasta

Rząd niemiecki nie może wypracować spójnego stanowiska wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zakończenia dotacji dla kopalni węgla kamiennego i brunatnego do 2014 roku. Kanclerz Angela Merkel (CDU) dąży do utrzymania niemieckiej strategii dofinansowywania kopalni do 2018 roku, ale minister gospodarki Rainer Brüderle (FDP) postuluje poparcie propozycji KE zakładającej krótszy okres dotowania. 11 października jego stanowisko poparła współrządząca FDP. Spór, który ciągle narasta, znacznie utrudni kanclerz Merkel zdobycie poparcia wśród krajów UE, niezbędnego do zmiany propozycji KE.
W 2007 roku w Niemczech została przyjęta przez rząd CDU/CSU/SPD strategia dotowania kopalni węgla kamiennego do 2018 roku, co miało pozwolić uniknąć likwidacji ok. 26 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze. W umowie koalicyjnej rządu CDU/CSU/FDP liberałowie, wbrew swojemu programowi, zgodzili się na kontynuację dotacji dla kopalni. Jednak według niemieckich mediów, obecnie minister gospodarki otwarcie sprzeciwia się kanclerz w kwestii dopasowania rezolucji unijnej do strategii niemieckiej i opowiada się za przyjęciem propozycji KE i szybszym zakończeniem subwencjonowania kopalni. Rainer Brüderle został wsparty przez sekretarza generalnego FDP, postulat ministra popiera również część posłów CDU i CSU dążących do sanacji budżetu.
Brüderle prawdopodobnie nie będzie organizował koalicji państw UE w celu modyfikacji propozycji KE (na której zależy również Polsce). Oznacza to, że Angela Merkel będzie musiała działać sama aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy dotacji w grudniu na szczycie Rady Europejskiej. <ŁAN>