Analizy

Kazachstan redukuje prognozy wydobycia ropy

Według przedstawionych 5 października prognoz wzrostu wydobycia ropy na lata 2010–2014, Kazachstan planuje wydobyć 85 mln ton ropy w 2014 roku (80 mln w 2010). Oznacza to, że w perspektywie średnioterminowej istniejące szlaki transportowe w pełni zaspokoją potrzeby eksportowe Kazachstanu i nie będzie konieczności budowy nowych połączeń, w tym m.in. szlaku Odessa–Brody–Płock (OBP).
Zgodnie z prognozą, eksport ropy ma wzrosnąć nieznacznie z zaplanowanych na 2010 rok 73 mln ton do 75 mln ton w 2014 roku. Oznacza to, że przewidywany skokowy wzrost eksportu kazaskiej ropy, który miał spowodować konieczność uruchomienia nowych szlaków transportu tego surowca – przede wszystkim zwiększenie przepustowości ropociągu CPC (ze złoża Tengiz do Noworosyjska) oraz budowy systemu Kazakh Caspian Transportation System (przez Morze Kaspijskie i Kaukaz do Europy) – odsuwa się w przyszłość. Tym samym nie wzrośnie ilość kazaskiej ropy dostępnej w basenie Morza Czarnego, co oznacza, że w średnioterminowej perspektywie nie ma konieczności budowy szlaków omijających cieśniny tureckie (w tym ropociągu OBP). Opóźnienie planowanego wzrostu wydobycia ropy związane jest z trudnościami w zagospodarowaniu największego kazaskiego złoża Kaszagan. Dopiero uruchomienie produkcji na Kaszaganie (pierwsza ropa – 2014, wydobycie komercyjne – 2018) oznaczać będzie konieczność zwiększenia możliwości transportowych. <ola, wol>