Analizy

Rządowy projekt rosyjskiego budżetu

23 września rząd Rosji przyjął projekt budżetu na rok 2011 oraz główne założenia budżetów na lata 2012–2013. Zgodnie z planami, w najbliższych trzech latach utrzyma się deficyt budżetowy, a głównymi priorytetami będzie utrzymanie wysokiego poziomu finansowania polityki społecznej (szczególnie istotne w kontekście zbliżających się wyborów) i dynamicznego wzrostu nakładów na cele wojskowe.
Rządowy projekt budżetu na 2011 rok został przygotowany na podstawie średniej ceny baryłki ropy – 75 USD, inflacji na poziomie 6–7% oraz 4,2-procentowego wzrostu PKB. Dochody budżetu wyniosą ok. 290 mld USD (17,6% PKB), a wydatki 355 mld USD (21,2% PKB), deficyt budżetowy 3,6% PKB (zgodnie z założeniami, w 2013 zmniejszy się do 2,9% PKB). Deficyt w 2011 roku finansowany będzie przede wszystkim z pożyczek (ponad 70%) na rynku wewnętrznym, a także środków funduszu rezerwowego i prywatyzacji.
Prawie 1/3 wydatków publicznych pochłonie polityka społeczna, choć faktycznie w 2011 wydatki na ten cel zmniejszą się o ponad 11% w porównaniu do 2010. Redukcja ta jest wynikiem ograniczenia dotacji do funduszu emerytalnego, co było możliwe dzięki zwiększeniu od przyszłego roku z 26% do 34% składki na ubezpieczenia społeczne. Najbardziej spektakularnie, aż o ponad 19% w porównaniu z ub.r., wzrosną wydatki na cele wojskowe do ok. 60 mld USD (w kolejnych latach planowany jest ich dalszy wzrost w 2012 roku o 9,2%, a 2013 aż o 26,6%).
Mimo deklarowanej przez rząd walki z deficytem budżetowym, rosyjska władza zdecydowała się na znaczne zwiększanie nakładów na armię i nie jest gotowa na cięcia wydatków socjalnych, głównie ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne (2011) i prezydenckie (2012). Bardzo trudno będzie zatem zrealizować zapowiedź uzyskania budżetu bezdeficytowego już w 2014 roku. <iwo>