Analizy

Prezydent Miedwiediew utworzył Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej

27 września prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał dekret tworzący kolejny resort siłowy – Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Komitet, podległy bezpośrednio prezydentowi, rozpocznie działalność 1 grudnia, przejmując struktury i kadry istniejącego obecnie Komitetu Śledczego przy Prokuraturze Generalnej. Nowy resort zajmie się prowadzeniem ważnych z punktu widzenia państwa śledztw dotyczących m.in. zamachów terrorystycznych, przestępstw gospodarczych czy przypadków korupcji w instytucjach państwowych. Powstanie Komitetu Śledczego świadczy o niechęci Kremla do konsolidacji resortów siłowych w jeden organ państwowy na wzór KGB ZSRR.
Utworzenie Komitetu Śledczego jest elementem trwającej reformy organów bezpieczeństwa mającej polegać na m.in. redukcji kadr. Obecna decyzja przeczy temu założeniu. Obsada etatowa Komitetu Śledczego ma wynieść 21 156 ludzi (w tym 2034 prokuratorów wojskowych) i może ulec zwiększeniu. Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że komitety śledcze wchodzące w struktury innych resortów siłowych (tj. MSW, Federalnej Służby Kontroli nad Obrotem Narkotykami i Federalnej Służby Bezpieczeństwa) nie zostaną zlikwidowane, nie wykluczył jednak, że w przyszłości zostaną one włączone do nowego Komitetu Śledczego. Decyzja o utworzeniu nowego resortu i sugestie co do przyszłego osłabienia struktur MSW i FSB potwierdzają, że jednym z istotnych mechanizmów zarządzania przez Kreml rosyjskim sektorem siłowym będzie utrzymywanie wchodzących w jego skład resortów w stanie nieustannej rywalizacji. <peż>