Analizy

Udany powrót Ukrainy na międzynarodowe rynki finansowe

Ukraina sprzedała na korzystnych warunkach nominowane w dolarach obligacje skarbu państwa wartości 2 mld USD. Sukces emisji zapewniło wznowienie współpracy z MFW oraz potwierdzenie przez agencję Fitch stabilnego ratingu Ukrainy na poziomie B dla zobowiązań krótko- i długoterminowych. Udana emisja poprawia warunki, na jakich mogą pozyskiwać środki również podmioty gospodarcze Ukrainy.
Ministerstwo Finansów sprzedało zagranicznym inwestorom obligacje 5-letnie na sumę 500 mln USD i 10-letnie wartości 1,5 mld USD. Dzięki potwierdzeniu przez Fitch rankingu gwarantującego spłatę zobowiązań i związanego z tym wzrostu zainteresowania ukraińskimi obligacjami rząd uzyskał korzystne oprocentowanie swoich papierów dłużnych – odpowiednio 6,875% i 7,775%. Poziom długu publicznego nie jest groźny dla ukraińskiego budżetu; do końca roku nie przekroczy 40% PKB. Równocześnie dług zagraniczny jest tańszy i zaciągany na dłuższe okresy niż środki pozyskiwane na rynku wewnętrznym.
Poprzednią udaną emisję udało się rozmieścić na rynku europejskim w 2007 roku na zbliżonych warunkach. W 2008 roku nie było już zainteresowania ukraińskimi obligacjami, a w czasie kryzysu rząd nie podejmował prób wychodzenia na zagraniczne rynki inwestycyjne. Obecna emisja wskazuje na wzrost zainteresowania inwestorów Ukrainą i zaufania do jej polityki ekonomicznej. W warunkach ograniczonego kredytowania przedsiębiorstw przez banki ułatwi też ukraińskim podmiotom emisję swoich papierów dłużnych na rynkach zagranicznych. <AnG>