Analizy

Nowa strategia wsparcia rosyjskiego Kaukazu Północnego

6 września premier Władimir Putin zatwierdził Strategię rozwoju Kaukazu Północnego do 2025 roku, której celem jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Przyjęta strategia jest wyrazem poszukiwania przez rosyjskie władze nowych sposobów uspokojenia sytuacji na Kaukazie Północnym (dotychczasowe metody siłowe oraz wielomiliardowe dotacje nie przyniosły efektów). Wydaje się jednak, że wpływ przyjętej strategii na stabilizowanie sytuacji w regionie będzie ograniczony.
W strategię wpisane zostały bardzo ambitne cele, m.in. ograniczenia do roku 2025 bezrobocia z obecnych 16% do 5% czy 2,5-krotny wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z dokumentem dla realizacji tych celów państwowy Wnieszekonombank stworzy spółkę-córkę: Korporację Rozwoju Kaukazu Północnego, którą będzie m.in. dofinansowywała projekty inwestycyjne w regionie, z założenia realizowane przez prywatny rosyjski i zagraniczny biznes. Planowane projekty dotyczą m.in. budowy za ok. 3,7 mld USD (z czego ok. 100 mln USD sfinansuje Korporacja) kompleksu przetwórstwa północnokaspijskiego gazu ziemnego.
Realizacja założeń strategii będzie bardzo trudna, zwłaszcza w kontekście dominującego w regionie patologicznego systemu polityczno-ekonomicznego opartego na mafijno-klanowych układach, co ogranicza efektywność narzędzi ekonomicznych. Rozwojowi gospodarczemu zagrażają również nasilające się zamachy terrorystyczne (w lipcu 2010 roku w całym regionie zginęło w nich ponad 120 osób), które m.in. podnoszą koszty inwestycji. <iwo>