Analizy

Niemcy planują utworzenie Agencji ds. Surowców

7 września minister gospodarki RFN Rainer Brüderle ogłosił na dorocznym spotkaniu niemieckich ambasadorów plan utworzenia jesienią br. państwowej Agencji ds. Surowców (RA). Zadaniem nowej instytucji będzie dostarczanie informacji i analiz służących wsparciu niemieckich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu surowców. Powołanie RA jest kolejnym sygnałem, że koncentracja na zapewnieniu niemieckiemu przemysłowi niezbędnych surowców będzie jednym z głównych priorytetów niemieckiej polityki zagranicznej.
Nowa agencja ma się zajmować zdobywaniem informacji o dostępności surowców i zapotrzebowaniu na nie w niemieckiej gospodarce, wzmacniać współpracę RFN z krajami dostarczającymi surowce, a także realizować programy państwowe służące zapewnieniu bezpiecznych dostaw dla niemieckiego przemysłu. RA zastąpi istniejący w strukturach Ministerstwa Gospodarki urząd ds. surowców i geologii. Agencja ma się zajmować surowcami strategicznymi, tj. gazem i ropą naftową, ale także np. miedzią, tytanem, kobaltem czy litem.
Opublikowany w sierpniu br. przez Centrum Transformacji Bundeswehry raport analizujący skutki kurczących się zasobów surowców stawiał kwestię ich zdobycia w centrum priorytetów polityki zagranicznej RFN. Utworzenie niemieckiej Agencji ds. Surowców jest jednym z elementów proeksportowej polityki gospodarczej Niemiec. Świadczy również o przekonaniu o potrzebie samodzielnego pozyskiwania dostępu do surowców, aczkolwiek RFN będzie się zapewne włączać się w inicjatywy unijne dotyczące tej kwestii. <pop>