Analizy

Pięć wariantów reformy Bundeswehry

23 sierpnia federalny minister obrony Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) przedstawił ekspertom koalicji CDU/CSU/FDP pięć wariantów reformy Bundeswehry. Rozpoczął tym samym oficjalną debatę na temat strukturalnych zmian w niemieckiej armii. Ostateczna koncepcja reformy wykrystalizuje się prawdopodobnie pod koniec br. Należy się spodziewać, że w RFN zniesiony zostanie obowiązek powszechnej służby wojskowej, a niemiecka armia liczyć będzie od 170 do 200 tys. żołnierzy.
Federalne Ministerstwo Obrony pracowało nad różnymi wariantami reformy Bundeswehry od czerwca br., kiedy to rząd przedstawił plan cięć budżetowych na najbliższe cztery lata i zobowiązał resort do oszczędności rzędu 8,3 mld euro. Obecnie minister Guttenberg przedstawił pięć możliwych wersji reformy armii. Zawierają one różne kombinacje elementów zawodowej służby stałej i kontraktowej, krótkiej służby ochotniczej i obowiązkowego poboru. Liczebność armii waha się w nich od 150 do 210 tys. żołnierzy (obecnie ok. 250 tys.). Wariant rekomendowany przez Guttenberga zakłada, że armia składać się będzie ze 156 tys. żołnierzy pełniących zawodową służbę stałą i kontraktową oraz z 7,5 tys. żołnierzy krótkiej służby ochotniczej (do 23 miesięcy). Minister postuluje zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej bez konieczności zmian konstytucji, co umożliwiłoby ewentualny powrót do poboru w przyszłości.
Propozycje Guttenberga zyskały poparcie większości FDP, wywołały jednak kontrowersje w szeregach CDU i CSU. Część polityków sprzeciwia się zniesieniu poboru, który postrzegany jest jako integrujący armię ze społeczeństwem oraz jako sposób na rekrutację żołnierzy do służby zawodowej. Sceptycyzm dotyczy również dużego zmniejszenia liczebności armii. Plany resortu będą dyskutowane na zjazdach partii koalicyjnych w październiku i listopadzie. Odpowiednich zmian legislacyjnych można spodziewać się do końca br. <jus>