Analizy

Niemcy: rząd przedstawił projekt ustawy o restrukturyzacji banków

25 sierpnia rząd federalny przyjął projekt ustawy o restrukturyzacji banków, która ma być sposobem na zapobieganie w przyszłości kryzysom bankowym w Niemczech. Główne założenia ustawy to zwiększenie kontroli państwa nad bankami, a także wprowadzenie podatku bankowego, z którego środki będą przeznaczone na ratowanie instytucji finansowych zagrożonych niewypłacalnością. Rząd federalny zamierza przekonać inne państwa członkowskie UE do uchwalenia podobnych ustaw.
Nowe regulacje obejmą banki prywatne, regionalne i spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowe z siedzibą na terytorium RFN – nie będą natomiast obowiązywać funduszy inwestycyjnych ani towarzystw ubezpieczeniowych. Instytucje objęte ustawą będą musiały przekazywać na specjalny fundusz podatek progresywny obliczany według ich zaangażowania w ryzykowne transakcje (do 15% swojego zysku). Według szacunków Ministerstwa Finansów RFN, w przedkryzysowym roku 2006 byłoby to 1,3 mld euro (8% zysków sektora), z czego 51,6% przypadałoby na banki prywatne, a 23,8% na banki regionalne. Państwo mogłoby udzielić funduszowi kredytów do wysokości 20 mld euro oraz specjalnych gwarancji kredytowych do 100 mld euro z dotychczasowych środków przeznaczonych na walkę z kryzysem (SoFFin). Ponadto, w przypadku niewypłacalności banków władze funduszu miałyby prawo do przejęcia kontroli nad ich działami, powiązanymi z sektorem finansowym, w celu ich restrukturyzacji.
Rząd federalny zamierza przyjąć ustawę w trybie przyspieszonym do końca roku. W tym czasie RFN będzie też prowadziła intensywny lobbing na rzecz wprowadzenia podobnych do niemieckich regulacji w pozostałych krajach UE. Niemcy obawiają się, że brak takiego ustawodawstwa w innych krajach pogorszy konkurencyjności niemieckich banków, a także obniży skuteczność całego systemu. <pop>