Analizy

Maleje znaczenie Drużby w dostawach ropy naftowej do Czech

Czechy w coraz mniejszym stopniu wykorzystują ropociąg Drużba do zaopatrywania miejscowych rafinerii. Jego rolę stopniowo przejmuje rurociąg Ingolstadt–Kralupy (IKL) dostarczający surowiec z kierunku zachodniego, którym płynie już ponad 40% dostaw ropy naftowej do Czech. Ropociąg IKL wykorzystywany jest również do dostaw ropy z Rosji. Sukcesywny wzrost dostaw ropy rosyjskiej przez IKL stawia pod znakiem zapytania przyszłość Drużby jako głównej trasy dostaw tego surowca do Czech.
Według danych opublikowanych przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu w pierwszym półroczu 2010 roku za pośrednictwem południowej nitki Drużby do Czech importowano ponad 2,2 mln ton rosyjskiej ropy, co stanowi ok. 58% całości importowanej ropy naftowej. Ponieważ w pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku ogólne dostawy ropy do Czech wyniosły w sumie około 3,8 mln ton, oznacza to wyraźny spadek udziału Drużby (sięgającego wcześniej 70%) w ogólnym wolumenie dostaw.
Rośnie znaczenie ropociągu IKL, dostarczającego ropę naftową do Czech przez granicę z Niemcami. Dotychczas dostawy za pośrednictwem IKL pokrywały do 25% zapotrzebowania czeskich rafinerii. Rozwój dostaw przez IKL hamowały wyższe koszty transportowe, wynikające z konieczności wykorzystania transportu morskiego (do portu w Trieście) i ropociągu transalpejskiego TAL. Pomimo spadku znaczenia Drużby w dostawach do Czech nadal dominuje rosyjski surowiec, który przesyłany jest również za pośrednictwem IKL. Szlakiem tym do Czech sprowadzana jest także ropa naftowa z Kazachstanu, Azerbejdżanu i Libii. <boc>