Analizy

Niemcy liderem ożywienia gospodarczego w strefie euro

13 sierpnia Eurostat opublikował dane dotyczące tempa wzrostu gospodarczego państw strefy euro w drugim kwartale. Ze statystyk wynika, że liderem wzrostu strefy euro była gospodarka RFN, która rozwijała się dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia dla całej strefy euro i najszybciej od czasów zjednoczenia Niemiec. Rząd federalny, pomimo dobrych wyników gospodarczych, nadal zamierza koncentrować się głównie na konsolidacji budżetu.
Produkcja w Niemczech wzrosła w drugim kwartale o 3,7% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2009 roku i o 2,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem br. (w strefie euro odpowiednio 1,7% i 1%). Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w RFN wynika z wysokiej dynamiki eksportu spowodowanej głównie osłabieniem kursu euro, a także silnym ożywieniem gospodarczym w krajach Azji. Niemcy czerpią korzyści z programu subwencji miejsc pracy wprowadzonego w ramach walki z kryzysem, jak również z reform społeczno-gospodarczych podjętych w poprzednich latach, które uelastyczniły rynek pracy. Dzięki temu bezrobocie w RFN należy obecnie do jednych z najniższych w strefie euro (7,6%). Niemieckie media przyjęły wyniki gospodarcze z entuzjazmem, uznając je za potwierdzenie, iż Niemcy nie rozwijają się kosztem innych państw strefy euro, co zarzucano im w trakcie trwania kryzysu greckiego. Zdaniem komentatorów to niemiecka gospodarka napędza koniunkturę w Europie i rozwija się bardzo szybko pomimo słabych wyników pozostałych państw członkowskich strefy euro.
Politycy partii liberalnej wezwali kanclerz Merkel do realizacji obietnic wyborczych i wprowadzenia obniżki podatków. Rząd federalny prawdopodobnie nie zdecyduje się na większe cięcia podatków, natomiast może dojść do drobnych zmian systemu podatkowego w celu jego uproszczenia. <pop>