Analizy

Kolejne uprawnienia dla homoseksualistów w Niemczech

Niemiecki sąd najwyższy przyznał kolejne uprawnienia parom homoseksualnym żyjącym w zarejestrowanych związkach. 10 sierpnia sędziowie najwyższej instancji rozstrzygającej w sprawach cywilnych i karnych uznali, że w przypadku śmierci jednego z partnerów drugi powinien być traktowany identycznie jak współmałżonek z tradycyjnego związku. To kolejna decyzja upodabniająca de facto rejestrowane związki homoseksualne do małżeństw.
Zgodnie z decyzją sądu osoby, których partnerzy zmarli od tej pory, będą mieli prawo do otrzymywania „renty wdowiej”. Oprócz tego państwo będzie im wypłacało jednorazową zapomogę na zorganizowanie pogrzebu. Organizacje reprezentujące homoseksualistów w RFN nie kryły zadowolenia z wyroku sądu. Jednocześnie podkreślały, że związki osób tej samej płci wciąż czują się dyskryminowane w porównaniu z normalnymi małżeństwami.
Decyzja sędziów wywołała niepokój wśród niemieckich konserwatystów. Obawiają się oni, że może doprowadzić do eskalacji żądań środowisk homoseksualnych i kolejnych wyroków znoszących różnice między związkami partnerskimi i małżeństwami. Obecnie do głównych postulatów niemieckich gejów i lesbijek należy m.in. umożliwienie wspólnego rozliczania się z urzędem skarbowym oraz pozwolenie na adopcję dzieci. Po wakacjach w Bundesracie będzie dyskutowany projekt zmian konstytucji zgłoszony przez Klausa Wowereita, burmistrza Berlina, który zakłada formalne zrównanie związków partnerskich z małżeństwami. W obecnym składzie izby wyższej projekt nie ma jednak szans na akceptację. <ciechan>