Analizy

Węgry: Fidesz zdobywa media publiczne

23 lipca węgierski parlament przyjął nowelizację ustawy medialnej, która przewiduje powołanie Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji (NMHH) w celu nadzorowania publicznych mediów. Rządząca koalicja, mająca w Zgromadzeniu Krajowym ponad 2/3 mandatów, obejmie pełną kontrolę w nowo powstałej instytucji, tym samym podporządkuje sobie media publiczne. Przegłosowana nowelizacja jest jedynie częścią pakietu zmian w ustawie medialnej, które forsuje rządzący Fidesz. Mają one objąć również prawodawstwo dotyczące mediów prywatnych.
Nowelizacja zakłada przede wszystkim powstanie Urzędu ds. Mediów i Informacji, który przejmie kompetencje działających dotąd równolegle Krajowej Rady Radia i Telewizji oraz Narodowego Urzędu Informacyjnego (zostaną zlikwidowane). Organem nadzorczym NMHH będzie rada ds. mediów, której przewodniczącego wyznaczy premier na 9-letnią kadencję, zaś pozostałych członków wybierze parlament większością 2/3 głosów. Oznacza to, że koalicja rządowa będzie mogła dowolnie decydować o składzie NMHH.
Przyjęte zmiany do ustawy medialnej stanowią jedynie część szerszego pakietu propozycji Fideszu. Jesienią przedstawiony zostanie m.in. projekt ustawy dotyczącej mediów prywatnych. Forsowane zmiany budzą obawy o ograniczenie wolności mediów na Węgrzech i spotykają się z silnym sprzeciwem węgierskich i zagranicznych środowisk dziennikarskich. Zastrzeżenia wobec ustaw proponowanych przez Fidesz wyraża również przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów. <boc>