Analizy

Słabe wyniki „testów wytrzymałościowych” niemieckich banków

23 lipca Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS) opublikował wyniki „testów wytrzymałościowych” europejskich banków. Spośród 91 przebadanych instytucji testów nie przeszło 6 banków – w tym niemiecki Hypo Real Estate. Pozostałe niemieckie banki również wypadły przeciętnie słabiej od średniej europejskiej. Wyniki testów świadczą o tym, że w razie nawrotu kryzysu wiele niemieckich instytucji finansowych może nie poradzić sobie bez pomocy państwa.
Zadaniem „testów wytrzymałościowych” było zbadanie, jak będzie wyglądał stan finansów europejskich instytucji finansowych w przypadku nawrotu kryzysu. Czarny scenariusz zakładał wzrost gospodarczy w UE niższy o 2 punkty procentowe od prognoz Komisji Europejskiej, spadki indeksów giełdowych i cen obligacji państwowych przy utrzymującym się wysokim bezrobociu. Testów nie przeszedł niemiecki Hypo Real Estate, a inne niemieckie banki uzyskały nie najlepsze wskaźniki. Średni wynik niemieckiego sektora bankowego był gorszy o 1 punkt procentowy od średniej europejskiej (9,2%). Ponadto gazeta Financial Times zarzuciła kilku niemieckim bankom, że nie ujawniły wszystkich wymaganych w testach informacji, co podwyższyło ich wynik.
Wyniki testów niemieckich instytucji finansowych wskazują, że wciąż istnieje ryzyko znacznego pogorszenia ich sytuacji. Powodem tego są duże straty poniesione przez nie w okresie kryzysu i zagrożenie aktywami o wysokim ryzyku, których są udziałowcami, jak np. obligacje Grecji. <pop>